dr. Jan Boesman

Jan Boesman Jan Boesman studeerde Vergelijkende Cultuurwetenschap (een variant op Sociale & Culturele Antropologie) aan de UGent en Journalistiek in Antwerpen. Na een korte carrière als wielerjournalist verrichtte hij allerhande freelance schrijfwerk in combinatie met opdrachten voor ngo’s en in het onderwijs.Eind 2012 begon hij aan een doctoraat bij het Instituut voor Mediastudies (KU Leuven), waarbij hij het populaire concept ‘framing’ bestudeerde vanuit een nieuwsproductieperspectief. De gehanteerde culturele/linguïstische benadering van framing vertoont raakvlakken met narratieve analyse en storytelling, aspecten waarin hij zich verder zal verdiepen binnen het New News Consumer project. Voor het doctoraat voerde hij etnografisch onderzoek uit bij verscheidene nieuwsredacties in Vlaanderen en Nederland. Publicaties op basis van dat onderzoek verschenen in Journalism, Journalism Studies, Journalism Practice en in Communication Methods and Measures.

Bij wijze van guilty pleasure publiceert hij daarnaast soms ook verhalen over sporthistorische onderwerpen. Zo werd De fiets van Lautrec in 2014 bekroond met de Nico Scheepmaker beker voor beste Nederlandstalige sportboek. Jan is geboren (1981) en getogen in Gent, maar woonachtig in Antwerpen.

Back to Top